BG EN RU

НАШАТА ФАБРИКА
е разположена в с.Манастир, обл. Варна.
Оборудвана е с всички необходими машини и съоръжения, отговарящи на изискванията на Българската Агенция по Безопасност на Храните БАБХ. Внедрена е НАССР системата в съответствие със Закона за храните.
Използваме системи за мониторинг и наблюдение на критични точки. Разполагаме с хладилна база, плодохранилище и други необходими за висок стандарт на функциониране условия.
Консервна фабрика "Дружба" не използва други, освен собствени, реколти за своите консерви, с което гарантира произхода на суровините, а също и виското качество на продукцията и добрия вкус.
Всеки продукт носи знака на Европейския съюз за био продукти. Нашите продукти са с гарантирано качество и добър вкус.КОНТАКТИ

Консервна фабрика "Дружба"
Тел: +359 889 307 821