BG EN RU
НАШИТЕ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
са произведени в собствени овощни и зеленчукови градини, където опитни специалисти се грижат за отглеждането на висококачествени сортове, с цел добиването на здрави вкусни плодове и зеленчуци.

Консервна фабрика "Дружба" не използва други, освен собствени, реколти за своите консерви с цел прозрачност на произхода на суровините и гаранция за добър вкус.
Отглежданите плодове и зеленчуци са под строг надзор от страна на сертифициращи организации за биологично земеделие, които следят за видовете и количеството на използвани пестициди и торове, с които се третират плодовите и зеленчукови масиви.

Гордеем се с екологично чистата продукция и произвежданите консерви от нашата фабрика са удостоени със знака на Европейския съюз за био продукти. Освен консервирана продукция предлагаме и свежи плодове и зеленчуци.

КОНТАКТИ

Консервна фабрика "Дружба", Варна, България
Тел: +359 889 307 821